Over HUGOCYCLING

LOPEND EN OP DE FIETS HOUDEN WE ONZE STEDEN
LEEFBAAR EN VITAAL.
Wat ik wil bereiken

Met HUGOCYCLING zet ik mijn kennis, netwerk en ervaring in om actief transport als lopen en fietsen te stimuleren. In samenwerking met diverse partners werk ik zo aan de duurzame economische ontwikkeling, gezondheid en een aangenaam leefklimaat van stad en platteland. Ik richt me daarbij vooral op mensen in moeilijke sociaal economische omstandigheden, die vaak ongezonder zijn en te maken hebben met vervoerarmoede. Lopen en fietsen zijn juist voor hen een middel om in beweging te komen, op weg naar verbetering van hun situatie en kansen op werk.

Ik werk momenteel aan:

  • Fietsen op Zuid: programma dat werkt aan een nieuwe fietscultuur in Rotterdam-Zuid.
  • Fietscommunity: uitbouw van het platform waar onderzoekers en praktijkmensen elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen over trends en ontwikkelingen met betrekking tot de fiets uit te wisselen, kennis te delen, elkaar te inspireren en nieuwe kennisinitiatieven te kunnen starten.
  • Smart Cycling Future: verbinder binnen groot toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de fietsinnovaties in Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Eindhoven.
Samen in beweging
CV

Hugo van der Steenhoven was tot 2015 directeur van de Fietsersbond. In 1994 werd hij wethouder voor milieu en verkeer en vervoer in Utrecht. Tussen 1998 en 2002 was hij lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Hij was woordvoerder op het gebied van verkeer, waterstaat en ruimtelijke ordening.

Hugo-van-der-Steenhoven-foto-door-Femke-Hoogland

Meer ruimte voor de fiets

Als Tweede Kamer-lid heb ik ervoor kunnen zorgen dat er geld werd uitgetrokken voor stationsfietsenstallingen. Ik heb aan de wieg gestaan van de OV-fiets en toen nog 200 miljoen gulden voor fietsenstallingen kunnen bewerkstelligen. Dat is een structurele subsidie geworden voor inmiddels gerealiseerde en nog te bouwen stationsstallingen. Daarnaast ben ik trots op het idee van de Schaalsprong Fiets, dat ongeveer 3 jaar geleden binnen de Fietsersbond is ontstaan en ervoor pleit om flink te investeren in een oplossing en vooral om meer ruimte te maken voor een positieve ontwikkeling: de groei van schone en gezonde mobiliteit.

Waarom de fiets?

Het is de fietser die mij beweegt. Niet alleen omdat de fiets een erg prettig en vriendelijk vervoermiddel is, het vergroot de actieradius en betrekt kinderen, ouderen en mensen die anders aan de kant blijven staan bij het maatschappelijke verkeer. Fietsen is de snelweg naar maatschappelijke mobiliteit en betrokkenheid. Op veel verschillende gebieden heb ik met praktische oplossingen hieraan bijgedragen, met een fietsstraat, fietssteden, fietsschool en fietssnelroutes.

De ketenverplaatsing heeft de toekomst, combinaties als Trein-Fiets en Park&Bike kunnen steden aantrekkelijk en mobiel houden. Graag ga ik op zoek naar innovaties en praktische toepassingen die de mobiliteit duurzamer kunnen maken.